Termíny seminárov

Pozývame Vás na informačno-vzdelávací seminár určený aktuálnym, ale aj potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v sektore agropodnikania - z oblasti poľnohospodárstva podnikajúcim v marginálnych oblastiach Slovenska.

Chov hospodárskych zvierat v marginálnych oblastiach Slovenska