Chov hospodárskych zvierat v marginálnych oblastiach - odborné témy

Oživenie chovu hospodárskych zvierat je cestou, ktorá môže napomôcť skultúrneniu týchto regiónov a vzniku pracovných príležitostí. Najreálnejšou cestou je zakladanie chovov, ktoré nevyžadujú veľké vstupné investície.