Vzdelávacie semináre

V spolupráci s regionálnymi komorami SPPK, Združením vlastníkov pôdy a inými zväzmi budú zorganizované, vo vybraných územných oblastiach, jednodňové semináre - tematicky zamerané na chov hospodárskych zvierat (aj netradičných) v marginálnych oblastiach.

Semináre budú tematicky úzko nadväzovať na vydanú publikáciu. Jednotlivé témy prednášok budú zamerané na vysvetlenie danej problematiky, spresnenie pojmov a zodpovedanie otázok účastníkov.

Lektorsky semináre zabezpečia autori publikácie:

Ing. Vojtech Brestenský, CSc.  (brestensky@cvzv.sk, tel. ++421 37 6546 369.)
Ing. Ján Huba, PhD.,        (huba@cvzv.sk, tel. ++421 37 6546 384)
Ing. Peter Polák, PhD.     (polak@cvzv.sk, tel. ++421 37 6546 428)
doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.    (tancin@cvzv.sk, tel. ++421 37 6546 153)

Publikácia bude bezplatne distribuovaná účastníkom semináru.

seminar