Publikácia na stiahnutie

Hlavnou prioritou publikácie je získanie vedomostí a poukázanie na možnosti riešenia ekonomických aktivít v marginálnych oblastiach formou chovu hospodárskych (aj netradičných) zvierat.

Odborná publikácia v krátkej dobe bude distribuovaná bezplatne prostredníctvom najrôznejších kanálov, ktoré sú vybudované v sektore. Na tomto mieste si budete môcť stiahnuť vo formáte PDF.