Program seminárov

Pozývame Vás na informačno-vzdelávací seminár určený aktuálnym, ale aj potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v sektore agropodnikania - z oblasti poľnohospodárstva podnikajúcim v marginálnych oblastiach Slovenska.

Chov hospodárskych zvierat v marginálnych oblastiach Slovenska

Cieľom seminárov je vzdelávať a informovať agropodnikateľov v oblasti živočíšnej výroby, zo zameraním na ekologický a ekonomicky výhodný spôsob chovu hospodárskych (a netradičných druhov) zvierat v tých oblastiach Slovenska, kde je dosah hospodárskej recesie najvýraznejší (zvýšená nezamestnanosť, ústup priemyselnej výroby, zánik poľnohospodárskych podnikov).

Program: