Prihláška na seminár

Pozývame Vás na informačno-vzdelávací seminár určený aktuálnym, ale aj potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v sektore agropodnikania - z oblasti poľnohospodárstva podnikajúcim v marginálnych oblastiach Slovenska.

Chov hospodárskych zvierat v marginálnych oblastiach Slovenska

Účastníkom seminára bude poskytnutý obed a budú im preplatené cestovné náklady.

Prihlásiť sa môžete: 


- vyplnením  formulára


alebo - stiahnutím a vyplnením priloženej prihlášky - a jej zaslanim poštou na adresu:

 


alebo jej zaslaním na e-mail:

Záväzná prihláška: