Semináre

V spolupráci s regionálnymi komorami SPPK, Združením vlastníkov pôdy a inými zväzmi budú zorganizované, vo vybraných územných oblastiach, jednodňové semináre - tematicky zamerané na chov hospodárskych zvierat (aj netradičných) v marginálnych oblastiach. Semináre budú tematicky úzko nadväzovať na vydanú publikáciu. Jednotlivé témy prednášok budú zamerané na vysvetlenie danej problematiky,  spresnenie pojmov  a zodpovedanie otázok účastníkov.
Lektorsky semináre zabezpečia autori publikácie, ktorá bude bezplatne distribuovaná účastníkom semináru.

Späť

ARCHÍV OZNAMOV K PROJEKTU

Publikácia
Semináre