Chov ošípaných v marginálnych oblastiach - 1. Plemená ošípaných v hybridizačnom programe

Peter Demo, Ľubomír Botto

Pri využívaní genetického hodnotenia, resp. výbavy jedincov je potrebné poznať zvláštnosti a špecifiká jednotlivých plemien, resp. línií, ktoré vstupujú do tvorby hybridných ošípaných v podmienkach Slovenska. V rámci postavenia plemien v hybridizačnom programe je možné u nás chované plemená rozdeliť do dvoch základných pozícií:

1. Materské plemená (biela ušľachtilá, landras)
2. Otcovské plemená - pri nich rozlišujeme dve skupiny:

  • otcovia matiek finálneho hybridu (plemená biela ušľachtilá, landras, duroc),
  • otcovia finálneho hybridu - t.j. terminálne kance (najviac používané sú plemená slovenské mäsové, yorkshire, hampshire, pietrain a ich krížence).

Vzhľadom na rozdielne postavenie týchto skupín existujú i rozdielne nároky a kritériá na ich šľachtenie. Pri materských plemenách sú hlavnými kritériami reprodukčné vlastnosti, intenzita rastu, konverzia krmív, konštitučná pevnosť, dlhovekosť prasníc a dobré materské vlastnosti. Šľachtenie otcov finálneho hybridu je zamerané predovšetkým na podiel svaloviny v jatočne opracovanom tele, intenzitu rastu a spotrebu krmív na jednotku prírastku.

V marginálnych oblastiach SR odporúčame využívať ako materské plemeno naše najrozšírenejšie plemeno biele ušľachtilé. Plemeno je konštitučne pevné, odolné voči tvrdším podmienkam vonkajšieho prostredia a aj v nich je schopné dosahovať priaznivé ukazovatele reprodukcie. Pokiaľ sa týka využitia otcovských plemien, neodporúčame v horších podmienkach využívať vyslovene mäsové typy, resp. línie terminálnych kancov. Konštatovanie je platné predovšetkým na používanie plemena pietrain, ktoré vyžaduje vysoko kvalitnú výživu a ďalšie vonkajšie podmienky chovu na optimálnej úrovni (ustajnenie, technologické linky ap.).

Základným zámerom hybridizácie je aj v marginálnych oblastiach dosiahnuť produkciu finálneho úžitkového hybridu s požadovanou štruktúrou jatočného tela, nízkou hrúbkou chrbtovej slaniny a štandardnou vyrovnanosťou jatočných polovičiek (tvarová homogénnosť, približne zhodné klenutie stehna, vyrovnaná dĺžka jatočného tela atď.).

Späť