Chov králikov - 7. Jatočné spracovanie králikov

Ján Rafay

Koža
Koža

Koža z mladých králikov je menej hodnotná, pretože je riedka, pĺzne a nemožno ju spracovať na kožušinársky výrobok.  Kože z jatočne spracovaných králikov sa preto väčšinou strihajú a striž sa používa ako surovina na rôzne výrobky (klobúky, zvukové izolácie a pod).

V drobnochovateľských podmienkach možno z porazených dospelých zvierat využiť kožu na kožušinárske výrobky. Ak boli zvieratá ustajnené vo  vonkajšej králikárni a jatočne spracované v zimnom období, možno získať kvalitnú kožu vhodnú na  ďalšie spracovanie. Koža sa natiahne  na kovový alebo drevený rám, na ktorom sa nechá vysušiť. Predtým je však potrebné odstrániť tukové vrstvy, chvost a predné labky. Pred samotným činením sa koža ponorí do vody aby zmäkla (1 - 3 hodiny). Do vody možno pridať trochu mydla alebo saponátu na odstránenie tuku. Jeden zo spôsobov činenia spočíva v namáčaní odblanenej kože v nasledovnom roztoku: V 1 l vody rozpustiť síran hlinito-draselný (kamenec hlinitodraselný - biela skalica ) v množstve 80 g. V ďalšom litri vody sa rozpustí 55 g uhličitanu sodného (sóda) a 110 g chloridu sodného (kuchynská soľ). Do roztoku kamenca sa postupne pridáva za stáleho miešania roztok uhličitanu a soľ. Do výsledného roztoku sa ponorí odblanená koža srsťou dovnútra, z ktorej sa odstránili  tukové časti. Za občasného premiešania sa roztok nechá pôsobiť 24 - 48 hodín (podľa hrúbky kože). Po uplynutí doby činenia sa koža nechá zavesená odtiecť a čiastočne vyschnúť.  Pred úplným dosušením sa koža v rukách napne a  čiastočne vybrúsi.

Okrem normálnosrsťových králikov možno na kožušinárske účely použiť aj plemená  s mutáciami v štruktúre srsti (rex, satin, líšči), ktoré poskytujú kvalitnú a efektnú kožušinu.

Späť