Chov králikov - 6. Prevencia ochorení v chove králikov

Ján Rafay

Prevencia ochorení by mala byť založená predovšetkým na dodržiavaní zoohygienických zásad, udržiavaní čistého prostredia, v ktorom sú zvieratá umiestnené, ako aj náradia a nástrojov, aby nedochádzalo k masívnemu premnožovaniu choroboplodných zárodkov a prenášaniu infekcií v prostredí chovu. Je potrebné zamedziť veľkému kolísaniu teplôt, prievanu, zvýšenej prašnosti prostredia, ako aj vysokej koncentrácii čpavku v chovných priestoroch, aby sa zamedzilo dráždeniu dýchacích ciest a slizníc zvierat a následne  zvýšenej vnímavosti voči infekciám.

Zvieratá by sa mali umiestňovať zásadne do čistých a vydezinfikovaných klietok, kŕmidlá a napájačky je potrebné pravidelne kontrolovať a čistiť. Technológia pre chov zvierat by mala byť prispôsobená tak, aby sa dala dobre čistiť a dezinfikovať, pričom ale musí poskytovať zvieratám potrebný komfort, aby sa zabránilo ich poraneniu a zbytočnému stresu. V každom chove sa postupne zvyšuje záťaž prostredia patogénnymi mikroorganizmami. Pri výskyte ochorení sa zvieratá po preliečení opäť reinfikujú patogénmi prítomnými v prostredí.

Pre novo nakúpené zvieratá by mala byť zabezpečená karanténa, v ktorej by bolo možné  zvieratá pozorovať minimálne tri týždne pred zaradením do chovu.

Veľkú pozornosť je potrebné venovať zloženiu kŕmnych dávok, ktoré musia zodpovedať danej kategórii zvierat ako aj hygiene kŕmenia a napájania. Na napájanie zvierat sa má používať chemicky a mikrobiologicky nezávadná pitná voda. Ako prevencia šírenia bakteriálnych nákaz, niektorí chovatelia okysľujú vodu prídavkom octu, kyseliny citrónovej alebo používajú špeciálne koncentrované roztoky okyslovadiel (acidifikátory).

Späť