Chov koní v marginálnych oblastiach - 1. Výživa

Jan Brouček

Vo výžive koní sa uplatňuje poloobjemový typ kŕmenia. Tráviaci systém umožňuje využívať rôzne rastlinné krmivá, obmedzením je nízka aktivita amylázy, čo limituje spotrebu jadrových krmív. Základným objemovým krmivom je seno, ktoré sa skrmuje nerezané, v letnom období zelené krmivo a pastva. Kone majú malý žalúdok, preto sa majú kŕmiť trikrát až päťkrát denne. Kŕmna dávka závisí od plemena, hmotnosti, konštitúcie, kondície a smere využívania koňa.

Súčasťou kŕmnej dávky (najmä koní rastúcich, stredne a ťažko pracujúcich, vysoko gravidných a dojčiacich kobýl) musia byť jadrové krmivá s vyšším obsahom energie (obilniny, energetické kŕmne zmesi). Pri zaraďovaní jadrových krmív do kŕmnej dávky je potrebné zachovať predpísané množstvo vlákniny, ktorá môže byť z časti uhradená senom a silážou a z časti okopaninami. Minimálna dávka sena by mala byť aspoň 1 kg na 100 kg živej hmotnosti. Jadrové krmivá môžu tvoriť až polovicu príjmu sušiny. Maximálna teoretická dávka jadrových krmív sa pohybuje na úrovni 1,5 % živej hmotnosti. Klasická obilnina pre kone je ovos, v posledných rokoch sú k dispozícii aj  kŕmne zmesi. Kompletná kŕmna zmes uhradzuje plnú potrebu živín, doplnková kŕmna zmes sa pridáva k ostatným krmivám. Ich výhodou je presné a ľahké dávkovanie, nižšie straty najhodnotnejších častí sena, nižšia prašnosť, lepšia dostupnosť živín a predchádzanie kolikám.

Výživu športových koní rozlišujeme podľa obdobia a to prípravu k pretekom, obdobie pretekov a obdobie kľudu. Doplnková kŕmna zmes má v čase intenzívneho zaťaženia obsahovať vysoký obsah energie a tukov. Koňa na toto obdobie je potrebné postupne navykať a to aj 4 -5 týždňov. Začiatočná dávka je 1 kg a postupne sa zvyšuje až na maximálnu hranicu, ktorá je u koňa s hmotnosťou 500 kg 6 kg za deň. Dennú dávku zmesi je potrebné rozdeliť minimálne na trikrát, vždy je nutné bezpodmienečne zabezpečiť dostatok pitnej vody. Doplnková kŕmna zmes obsahuje ovos, jačmeň, sušené a odstredené cukrovarské rezky , pšeničné otruby, vitamínovo - minerálny premix a doplnky. V 1 kg by malo byť minimálne 110 g N-látok, vlákniny 60 g, tuku 30 g a 11,5 až 13 MJ stráviteľnej energie. Obsah aminokyseliny lyzín, by mala byť až na úrovni 8,9 g. K tomuto krmivu je vhodné pridávať špeciálnu minerálnu zmes s vysokým obsahom vitamínov, makroprvkov a mikroprvkov. Môže sa aj špeciálna kŕmna zmes miešať s miaganým ovsom v pomere 1:1.

Výživa žrebných a laktujúcich kobýl musí zabezpečiť požadovaný výživný stav kobyly, úspešný vývoj plodu a prípravu kobyly na mliečnu sekrečnú činnosť po pôrode, ktorá môže byť v množstve až 20 litrov mlieka denne. Doba gravidity trvá približne 336 dní (323 – 350). Žriebätá sú už pri narodení relatívne veľké a v priemere dosahujú 10 % ich telesnej hmotnosti v dospelosti. Menšie plemená dosahujú aj 11 – 13 % a sú pri narodení zreteľne vyvinutejšie (7- 8 %) v porovnaní s väčšími plemenami. Výška produkcie mlieka závisí od veľkosti kobyly a štádia laktácie. Pri veľkých plemenách dosahuje v priemere 2 - 3% a pri poníkoch 4 - 5% telesnej hmotnosti.   Dôležitá je príprava na žrebnosť. Pokiaľ sa v období pred prípravou na žrebnosť zvýšila hmotnosť vplyvom prekrmovania, je potrebné zaviesť reštrikčnú výživu. Podiel doplnkovej kŕmnej zmesi pre žrebné kobyly sa zvyšuje podľa štádia žrebnosti. Po ožrebení sa skrmuje najkvalitnejšie seno do sýtosti a pridáva sa zmes. Do konca prvého týždňa sa postupne prejde na normálnu kŕmnu dávku.

Pre žriebä je nenahraditeľné skoré poskytnutie mledziva. Okrem toho, že uľahčuje odstránenie črevnej smolky, dodáva nenahraditeľné výživné látky ako sú imunoglobulíny, ktoré v prvých dňoch zabezpečujú vlastnú imunitu žriebätka. Žriebä začína veľmi skoro prijímať malé množstva suchého krmiva. Od troch týždňov veku predkladáme jemné seno a od druhého mesiaca kŕmnu dávku doplňujeme granulovanou doplnkovou zmesou, ktorú žriebätami skrmujeme až do veku 18 mesiacov. Denná dávka je v období návyku 0,2 kg, postupne sa zvyšuje, tak že v období odstavu (v 6 mesiacoch) dosahuje jej denná spotreba až 2,2 kg.

Optimálne zložená doplnková zmes pre žriebä obsahuje v rôznych pomeroch ovos, kukuricu, sójový extrahovaný šrot, jačmeň, sušenú srvátku a vitamínovo – minerálny premix.

kone
Ilustračné foto

Späť