Chov hydiny

Jan Brouček

hydina

Slovenské hydinárske produkty sa len málo presadzujú v obchodnej ponuke, a preto cieľom tejto kapitoly je stručná propagácia správneho chovu viacerých druhov hydiny. Len vysoko kvalitnou produkciou sa môže podporiť ekonomika chovu slovenských chovateľov. To je zároveň príležitosť pre zvýšenie konkurencieschopnosti nášho poľnohospodárstva.

Aj v chove hydiny platia zásady welfare. V praktických podmienkach sa ale ideálna pohoda nedá vždy dosiahnuť. Pristupujeme k určitému kompromisu vo vzťahu k ekonomike podniku. Pohodu hydiny tvorí splnenie ich nárokov a potrieb. Je to komplexný stav psychického a fyzického zdravia, pri ktorom je zviera v harmónii s prostredím. Pre vytvorenie pohody zvierat by mali byť po celý čas splnené všetky fyziologické, bezpečnostné a potreby správania. Medzi fyziologické potreby zaraďujeme potreby výživy, požiadavky na prostredie a udržanie dobrého zdravotného stavu. Zo všetkých potrieb zvierat sú najlepšie pochopené požiadavky výživy. Odporúčania výživy sú vyšpecifikované tak, aby zodpovedali aj genetickým faktorom a vplyvom prostredia. Priame a nepriame klimatické vplyvy prostredia na zdravie a produkciu hospodárskych zvierat sú známe pomerne dlho. Ale až teraz sa im usilujeme vytvoriť vhodné teplotné, svetelné, mikrobiálne a sociálne prostredie. Veľa zvierat je stresovaných, prípadne usmrtených vplyvom nepriaznivých teplôt. Môžu podľahnúť búrke v čase neprítomnosti ošetrovateľov. V lete môže zlyhať ventilácia, čo spôsobí, že teplota prostredia sa zvýši na smrteľnú hranicu.

Potreby ochrany a bezpečnosti stoja na druhom mieste v navrhnutej hierarchii potrieb zvierat. Zlé ľudské ošetrovanie zvieraťa spôsobuje týranie hydiny, do toho patrí aj zanedbávanie potrieb zvierat. Tretia kategória potrieb zahŕňa požiadavky na správanie. Hydina by mala mať možnosť prejaviť prirodzené, normálne správanie, ktoré je charakteristické pre každý druh a kategóriu v prostredí, ktoré zviera nijako neobmedzuje, s dostatkom pohybu, bez vyrušovania, s možnosťou pohodlného odpočinku na mäkkom podklade, v spoločenstve zvierat rovnakého druhu na dostatočne veľkom priestore.

Chov hydiny zahŕňa celkom chov 9 druhov zvierat (sliepky, morky, kačice, husi, japonské prepelice, perličky, holuby, bažanty a pštrosy). Medzi netradičné druhy hydiny zaraďujeme japonské prepelice, perličky a pštrosy. Pre obmedzený rozsah tejto publikácie sa budeme však prednostne venovať len hrabavej a vodnej hydine.

Späť