Chov hospodárskych zvierat v marginálnych oblastiach

Tančin V. a kol.

Na Slovensku bolo aj je v súčasnosti poľnohospodárstvo lokalizované aj v oblastiach, ktoré nemali prirodzené predpoklady na tuto výrobu. Na základe pôdnoekologických podmienok sa často tieto oblasti nazývajú okrajovými, marginálnymi.

Pre farmárov a agropodnikateľov v týchto oblastiach je typickým znakom, že musia získavať zdroje aj z inej ako poľnohospodárskej činnosti.

Problematika projektu je zameraná na riešenie problémov poľnohospodárskeho využívania krajiny a správneho obhospodarovania trávnych porastov v marginálnych horských oblastiach.

Riešením uvedených problémov je:

  • poskytnúť informácie o spôsobe chovu hospodárskych (a netradičných druhov) zvierat v marginálnych oblastiach v daných ekologických a pôdno-klimatických podmienkach,
  • zabezpečenie kvalitného mäsa na domácom trhu a jeho efektívny vývoz,
  • udržanie kultúrneho rázu krajinu bez jej zbytočného ekologického zaťaženia,
  • poukázať na možnosť ako obstáť v tržnom prostredí a tvrdej konkurencii.